Oferta organizacji kursu "Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych"

Oferta organizacji kursu "Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych"

Oferta organizacji kursu “Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych”

Czas trwania kursu:

5 dni zajęć teoretycznych w trybie on-line i 5 dni zajęć praktycznych organizowanych w Lubinie  na poligonie szkoleniowych MCKK. Plus 1 dzień egzaminu państwowego w Zielonej Górze.

Warunki przyjęcia kandydata na kurs: ukończenie 18 lat, wykształcenie min podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (praca na wysokości powyżej 3m)

Zajęcia dla III grupy ( ok 15 osób) będą organizowane: 19-23.04.21  teoria on-line,  26-30.04.21 praktyka na poligonie MCKK.

Zajęcia IV grupy (ok 15 osób) będą organizowane:  04-10.05.21 teoria on-line, 11-17.05.21  praktyka na poligonie MCKK.

Zajęcia V grupy (ok 15 osób) będą organizowane:  18-24.05.21 teoria on-line, 25-31.05.21  praktyka na poligonie MCKK.

Kurs zostanie zrealizowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Centrum Szkolenia i Dokształcania Kadr, 65-707 Zielona Góra, ul. Zimna 3. Ww. Przedsiębiorstwo wystawi  zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEiN.

W dniu 02.06.2021r.  grupa III, IV oraz grupa V udają się na egzamin państwowy do Zielonej Góry.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma Książeczkę operatora maszyn roboczych z wybitymi w niej uprawnieniami  Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,  którą  wystawi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Cena przeszkolenia jednej osoby na w/w kursie to kwota: 1000 złotych.

W cenie kursu ujęte są: zajęcia teoretyczne i praktyczne,  materiały szkoleniowe, egzamin państwowy, książeczka montażysty, dowóz na egzamin do Zielonej Góry.

Opłata za zorganizowanie trzech kursów będzie realizowania po każdym kursie w następujący sposób: po zakończeniu kursu dla poszczególnych grup będzie wystawiona faktura na kwotę 750 zł razy ilość osób w grupie. Natomiast po egzaminie państwowym będzie wystawiona zbiorcza faktura na kwotę 250 zł razy ilość osób z trzech grup.

Osoba kontaktowa Waldemar Poczynek, tel. 887 380 066, e-mail: w.poczynek@mckk.com.pl