Szkolenia BHP


Bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku to bardzo ważny temat, który jest poruszany w każdej firmie. Dotyczy to podstawowego szkolenia pracowników z BHP, ale również przygotowania ich do bezpiecznej pracy w określonych warunkach. Liczba zagrożeń i niebezpieczeństw, z jakimi spotykają się pracownicy jest bardzo duża. Dlatego też szkolenia BHP stanowią stałą pozycję w wykazie szkoleń zawodowych pracownika, a obowiązkiem pracodawcy jest ich zapewnienie.

MCKK Lubin od lat świadczy usługi związanie z bezpieczeństwem w firmach i różnorodnych instytucjach. Oferujemy bogatą ofertę kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP, które występują w naszej firmie mają charakter ogólny i są skierowane do różnorodnych kandydatów. Zgłoś się do nas już dziś!

Szkolenia okresowe BHP w ofercie firmy MCKK Lubin

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenia okresowe BHP firmy MCKK Lubin to szkolenia, do których mogą przystąpić osoby kierujące różnorodnymi pojazdami, pracujący na budowie (robotnicy), pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz służby BHP.

Szkolenia BHP specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne BHP mają na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli, okresowych przeglądów oraz konserwacji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości poprzez nabycie wiadomości i umiejętności.

Szkolenia BHP specjalistyczne dzielą się na różnorodne podzespoły, jakimi są: konserwacja sprzętu do prac na wysokości, metodyka instruktarzy stanowiskowych, praca z azbestem, społeczni inspektorzy pracy, postępowanie powypadkowe, dydaktyczny dla wykładowców BHP, obsługa urządzeń zawierających amoniak.

Szkolenia BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej ma na celu przede wszystkim nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Program szkolenia obejmuje: ogólne zasady postępowania w związku z wypadkiem, sposób użycia środków do udzielania pierwszej pomocy, obsługa defibrylatora medycznego oraz zachowanie w sytuacji zagrożenia.

Szkolenia BHP – jak często powinny być przeprowadzane?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny warunków pracy swoim pracownikom, a także przeprowadzenie odpowiednich wstępnych i okresowych szkoleń z tego zakresu, czyli tzw. szkolenia BHP. Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest m.in. udział we wstępnym szkoleniu BHP, składającego się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Szkolenia okresowe BHP są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i higienę pracy. Szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem, który sprawdza poziom przyswojenia informacji przekazywanych podczas szkolenia oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. W zależności od stanowiska pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w okresie do 6 lub 12 miesięcy od zatrudnienia.

Szkolenia BHP Lubin

Szkolenie BHP dla pracowników jest niezwykle ważne, o czym musi pamiętać zarówno sam pracodawca, jak i jego pracownicy. Chodzi przecież bowiem o bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie. Na tego typu szkoleniach pracownicy dowiadują się m.in. o możliwych zagrożeniach związanych z konkretnym stanowiskiem pracy, a także ze sposobami ich uniknięcia. Na wstępie warto też zaznaczyć, że szkolenia BHP muszą się odbywać podczas godzin pracy.

Oferta szkoleń firmy MCKK

Firma MCKK Lubin prowadzi szkolenia już od ponad 30 lat, dzięki czemu jej predyspozycje i umiejętności do szkolenia ludzi są bardzo wysokie, ale również skuteczne. Bez względu na to, na jaki kurs się zdecydujesz, możesz być przekonany, że wyjdziesz bogaty o nową wiedzę, a co najważniejsze – doświadczenie. Nasi trenerzy na bieżąco aktualizują potrzeby rynku oraz częste zmiany przepisów, aby każde szkolenie opierało się na aktualnej, merytorycznej wiedzy. Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.