Instruktaż stanowiskowy

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Podczas zatrudnienia nowego pracownika, każdy pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia wstępnego szkolenia BHP obejmującego instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Aby (...)