Kontakt

 

 

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000129561

NIP: 6920001780

Kapitał zakładowy Spółki: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Odwiedź Nas!