Dofinansowanie do szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy

MCKK realizuje projekty szkoleniowe dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) od 2014 roku.
Możemy stworzyć dla Państwa szkolenie i pomóc w pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Poziom dofinansowania do 100% (w zależności od wielkości firmy).

Szczegóły dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie KFS.

Dysponentem środków są powiatowe urzędy pracy.

Sprawdź warunki na stronie swojego powiatowego urzędu pracy.

Kontakt:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Dział Szkoleń Rozwojowych

Monika Kamińska
tel. 724 555 552
m.kaminska@mckk.com.pl