Dofinansowanie do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Korzystanie z takich usług, pozwala instytucjom i osobom prywatnym, rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe. Baza prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80%.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr jest placówką szkoleniową wpisaną do BUR. Od 2016 roku realizujemy projekty dofinansowane w ten sposób.

Możemy stworzyć dla Państwa szkolenie i pomóc w otrzymaniu dofinansowania.

Kontakt:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Dział Szkoleń Zawodowych

Monika Kamińska
tel. 724 555 552
m.kaminska@mckk.com.pl