Nazwa skrócona szkolenia:

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nazwa pełna szkolenia:
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Renata Biernat
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-04-12 | 2024-06-07 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2024-11-28 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  Program szkolenia

  • Zasady postępowania na miejscu nieszczęśliwego wypadku, zachowanie podczas wypadku mnogiego.
  • Rany, krwawienia i krwotoki, urazy kostno-stawowe, urazy termiczne, zatrucia.
  • Wstrząs, porażenia prądem elektrycznym, omdlenie, padaczka, zawał mięśnia sercowego.
  • Nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania, utrata przytomności, pozycja bezpieczna, ciała obce.
  • Ćwiczenia z poszkodowanym nieurazowym.
  • Ćwiczenia z poszkodowanym urazowym.

  Warunki uczestnictwa

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób skierowanych przez pracodawcę jak i  dla osób prywatnych.

  Organizacja zajęć

  • Terminy szkoleń zgodnie z harmonogramem szkoleń lub na wniosek zleceniodawcy zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami
  • Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień) lub 16 godz. dydaktycznych (2 dni).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Korzyści ze szkolenia

  Kurs jest prowadzony przez specjalistów – ratowników i ma charakter praktyczny

  Zajęcia realizowane z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego (np. AED, fantomy, szyny Kramera, kołnierze Schantza itp.)

  Na Twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową

  Kurs dedykowany jest dla osób, które w ramach obowiązków służbowych są wyznaczane do przeszkolenia z pierwszej pomocy. Odbyty kurs pierwszej pomocy przedmedycznej może przydać się szczególnie osobom, które chcą rozpocząć pracę na przykład jako opiekunki lub opiekunowie dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy powinni  posiadać także rodzice oraz najbliższe osoby podopiecznego. Dodatkowo takie kwalifikacje powinny mieć wszystkie osoby, które pracują na przykład w dziale obsługi klienta i mają z nim bezpośredni kontakt. Dobrze wykwalifikowany pracownik to taki, który pomoże również w sytuacji zagrażającej życiu klienta

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych szkoleń BHP (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-03-04
  do 2024-03-04
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-05
  do 2024-03-06
  1 dzień (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-05
  do 2024-03-05
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-11
  do 2024-03-11
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-12
  do 2024-03-13
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-14
  do 2024-03-15
  2 dni (16 godzin)

  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-18
  do 2024-03-18
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-18
  do 2024-03-18
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-21
  do 2024-03-21
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-25
  do 2024-03-25
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-26
  do 2024-03-27
  1 dzień (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-27
  do 2024-03-27
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-03-28
  do 2024-03-28
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-04
  do 2024-04-05
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-04-08
  do 2024-04-08
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-09
  do 2024-04-10
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-11
  do 2024-04-11
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-12
  do 2024-04-12
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-12
  do 2024-04-12
  1 dzień (8 godzin)
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-15
  do 2024-04-15
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  1 2 3 6