Nazwa skrócona szkolenia:

Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią

Nazwa pełna szkolenia:
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (również pod ziemią)
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Renata Biernat
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 2024-12-12 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

  Program szkolenia

  • Wybrane regulacje prawne dotyczące BHP.
  • Identyfikacje, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
  • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

  Warunki uczestnictwa

  Pracownicy zatrudni na stanowiskach robotniczych, również pod ziemią.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia są organizowane w godzinach przedpołudniowych.
  • Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień) – w tym 1 godz. zajęć praktycznych.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
  Absolwenci otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Korzyści ze szkolenia

  Kończąc kurs spełniasz jeden z warunków dopuszczenie do pracy wynikający z  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Na Twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową

  Świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.

  Kurs dedykowany jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, kierowanych przez pracodawcę jaki i z wolnego naboru

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych szkoleń okresowych BHP (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-04-22
  do 2024-04-22
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-23
  do 2024-04-24
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-04-29
  do 2024-04-29
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-06
  do 2024-05-06
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-06
  do 2024-05-06
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-07
  do 2024-05-08
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-08
  do 2024-05-08
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-09
  do 2024-05-09
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-13
  do
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-14
  do 2024-05-15
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-16
  do 2024-05-16
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Okresowe dla robotników / robotników pod...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-20
  do 2024-05-20
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Marta Cieleń
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-21
  do 2024-05-22
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-22
  do 2024-05-22
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-23
  do 2024-05-23
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-05-27
  do 2024-05-27
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-06-03
  do 2024-06-03
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-06-04
  do 2024-06-05
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-06-06
  do 2024-06-07
  16 dni (2 godziny)
  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-06-06
  do 2024-06-06
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl