Nazwa skrócona szkolenia:

Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią

Nazwa pełna szkolenia:
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (również pod ziemią)
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Renata Biernat
telefon:
887 380 061
e-mail:
r.biernat@mckk.com.pl
Planowane rozpoczęcia kursów:
2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-14 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

  Program szkolenia

  • Wybrane regulacje prawne dotyczące BHP.
  • Identyfikacje, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
  • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

  Warunki uczestnictwa

  Pracownicy zatrudni na stanowiskach robotniczych, również pod ziemią.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia są organizowane w godzinach przedpołudniowych.
  • Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień) – w tym 1 godz. zajęć praktycznych.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
  Absolwenci otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Korzyści ze szkolenia

  Kończąc kurs spełniasz jeden z warunków dopuszczenie do pracy wynikający z  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Na Twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową

  Świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.

  Kurs dedykowany jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, kierowanych przez pracodawcę jaki i z wolnego naboru

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych szkoleń okresowych BHP (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2023-10-05
  do 2023-10-05
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-06
  do 2023-10-06
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-09
  do 2023-10-09
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-12
  do 2023-10-12
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-13
  do 2023-10-13
  1 dzień (8 godzin)

  Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-17
  do 2023-10-18
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-17
  do 2023-10-18
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-23
  do 2023-10-23
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-23
  do 2023-10-26
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-23
  do 2023-10-23
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-24
  do 2023-10-25
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-24
  do 2023-10-25
  2 dni (16 godzin)

  Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-24
  do 2023-10-25
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-26
  do 2023-10-26
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-30
  do 2023-10-30
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  Agnieszka Rudnicka
  tel. 665 444 472
  a.przytula@mckk.com.pl
  2023-10-30
  do 2023-10-30
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-10-30
  do 2023-10-30
  1 dzień (7 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-11-06
  do 2023-11-06
  1 dzień (8 godzin)
  Okresowe dla robotników / robotników pod ziemią
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-11-07
  do 2023-11-08
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla osób kierujących
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i...
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2023-11-07
  do 2023-11-08
  2 dni (16 godzin)
  Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl