Nazwa skrócona szkolenia:

Przeróbka kopalin stałych – egzamin eksternistyczny

Nazwa pełna szkolenia:
Kursy przygotowujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZERÓBCZYCH (symbol cyfrowy zawodu 811205) – kwalifikacja GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin oraz TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH (symbol cyfrowy zawodu 311706) – kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin i GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodach związanych z przeróbką kopalin stałych, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także wzrost kompetencji zawodowych osób pracujących na stanowiskach związanych z zawodem.

  Program szkolenia

  Główne przedmioty w programie nauczania:

  GIW.05

  • Podstawy górnictwa i geologii.
  • Technologie przeróbki kopalin stałych.
  • Podstawy techniki i konstrukcji maszyn.
  • Maszyny i urządzenia przeróbcze.
  • Przepisy prawa i BHP w górnictwie.
  • Język obcy zawodowy.
  • Zajęcia praktyczne w KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud.

  GIW.11

  • Organizacja przeróbki kopalin stałych.
  • Analizy techniczne kopalin stałych.
  • Wspomaganie komputerowe zawodu w przeróbce kopalin stałych.
  • Organizacja pracy małych zespołów.
  • Język obcy zawodowy.

  Warunki uczestnictwa

  Na kurs przyjmowane są osoby, które planują przystąpienie do egzaminu eksternistycznego zawodowego z zakresu kwalifikacji: GIW.05 OBSŁUGA I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN lub GIW.11 ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH oraz złożyły komplet dokumentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia realizowane są w dni robocze.
  • Kurs GIW.05 trwa 19 dni (152 godziny zajęć).
  • Kurs GIW.11 trwa 15 dni (120 godzin zajęć).
  • Kursy w MCKK organizowane są zazwyczaj w miesiącach XI-XII przed sesją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej styczeń-luty i IV-V przed sesją egzaminacyjną czerwiec-lipiec.
  • Kurs jest organizowany na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez MCKK w Lubinie.
  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych lub on-line.
  • Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach elektrycznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń i układów instalacyjnych w ramach naszej infrastruktury szkoleniowej.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  • Po ukończonym kursie, absolwenci otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.
  • Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczestnicy otrzymują certyfikat kwalifikacji zawodowej.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zawodowego przed OKE uzyskasz tytuł zawodowy potwierdzony świadectwem państwowym. Osoby z wykształceniem na poziomie szkoły branżowej I stopnia lub wyższym  otrzymają dyplom zawodowy z suplementem w języku angielskim, honorowany na terenie Unii Europejskiej

  W ramach zajęć spotkasz się z uznanymi specjalistami – praktykami i fascynatami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania związane z zawodem

  Nawiążesz nowe znajomości w swojej grupie, doświadczysz przygody edukacyjnej w dorosłym życiu

  Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w zawodzie, pracując na stanowisku gdzie wykonywałeś czynności wchodzące w zakres zawodu przeróbkarza lub dwa lata kształciłeś się w tym zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły), możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji czyli zdobycie zawodu w trybie eksternistycznym.
  Kurs dedykowany jest dla osób, które chcą solidnie przygotować się do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów przygotowujących do egazminów eksternistycznych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-04-22
  do 2024-05-20
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-05-06
  do 2024-05-24
  15 dni (120 godzin)
  Elektryk ELE.02 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-10-14
  do 2024-11-07
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-11-18
  do 2024-12-11
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-11-18
  do 2024-12-06
  15 dni (120 godzin)
  Elektryk ELE.02 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl