Nazwa skrócona szkolenia:

Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny

Nazwa pełna szkolenia:
Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny (symbol cyfrowy zawodu 811112)
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Iwona Optołowicz
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-04-22 | 2024-10-14 | 2024-11-18 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także wzrost kompetencji zawodowych osób pracujących na stanowiskach związanych z zawodem.

  Program szkolenia

  Główne przedmioty w programie nauczania:

  • Górnictwo podziemne kopalin innych niż węgiel kamienny.
  • Przepisy prawa i BHP w górnictwie.
  • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych.
  • Maszyny i urządzenia górnicze.
  • Język obcy zawodowy.
  • Prace eksploatacyjne – wyrobisko ćwiczeniowe.

  Warunki uczestnictwa

  Na kurs przyjmowane są osoby, które planują przystąpienie do egzaminu eksternistycznego zawodowego z zakresu kwalifikacji GIW.04 EKSPLOATACJA PODZIEMNA KOPALIN INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY oraz złożyły komplet dokumentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia realizowane są w dni robocze.
  • Kurs trwa 18 dni (144 godzin zajęć).
  • Kursy w MCKK organizowane są zazwyczaj w miesiącach XI-XII przed sesją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej styczeń-luty i IV-V przed sesją egzaminacyjną czerwiec-lipiec.
  • Kurs jest organizowany na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez MCKK w Lubinie.
  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych lub on-line.
  • Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach elektrycznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń i układów instalacyjnych w ramach naszej infrastruktury szkoleniowej.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  • Po ukończonym kursie, absolwenci otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.
  • Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczestnicy otrzymują certyfikat kwalifikacji zawodowej.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zawodowego przed OKE uzyskasz tytuł zawodowy potwierdzony świadectwem państwowym. Osoby z wykształceniem na poziomie szkoły branżowej I stopnia lub wyższym  otrzymają dyplom zawodowy z suplementem w języku angielskim, honorowany na terenie Unii Europejskiej

  Zdobędziesz pierwszą kwalifikację dla zawodu technika elektryka oraz praktyczne umiejętności z obszaru zawodowego

  W ramach zajęć spotkasz się z uznanymi specjalistami – praktykami i fascynatami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania związane z zawodem

  Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w zawodzie, pracując na stanowisku gdzie wykonywałeś czynności wchodzące w zakres zawodu górnika lub dwa lata kształciłeś się w tym zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły), możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji czyli zdobycie zawodu w trybie eksternistycznym.


  Kurs dedykowany jest dla osób, które chcą solidnie przygotować się do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów przygotowujących do egazminów eksternistycznych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-04-22
  do 2024-05-20
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-05-06
  do 2024-05-24
  15 dni (120 godzin)
  Elektryk ELE.02 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-10-14
  do 2024-11-07
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-11-18
  do 2024-12-11
  18 dni (144 godziny)
  Górnik GIW.04 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl
  2024-11-18
  do 2024-12-06
  15 dni (120 godzin)
  Elektryk ELE.02 – egzamin eksternistyczny
  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego...
  Iwona Optołowicz
  tel. 665 444 472
  i.optolowicz@mckk.com.pl