Nazwa skrócona szkolenia:

Urządzenie do napełniania i opróżniania (UNO)

Nazwa pełna szkolenia:
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych (UNO)
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Andrzej Przytuła
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

  Program szkolenia

  • ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
  • RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
  • Kodeks IMDG – Międzynarodowy morski kod towarów niebezpiecznych, wydany na podstawie przepisów części A rozdziału VII Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS).
  • Ogólne wymagania dotyczące budowy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  • Zasady działania i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  • Własności fizyko-chemiczne materiałów niebezpiecznych klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9.

  Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego,
  • co najmniej dwu miesięczna praktyka, przy obsłudze urządzeń NO,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych NO.

  Organizacja zajęć

  • kurs obejmuje 16 godz. zajęć (2 dni), w tym 8 godz. zajęć teoretycznych oraz 8 godz. zajęć praktycznych,
  • zajęcia odbywają w dni powszednie.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  • po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu (praktycznego i teoretycznego) słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN,
  • po ukończeniu kursu zostanie wyznaczony przez TDT termin egzaminu po zdaniu, którego otrzymuje się Zaświadczenie Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń w zakresie napełniania i opróżniania cystern za pomocą nalewaków.

  Korzyści ze szkolenia

  Zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje

  Poszerzysz swoje możliwości na rynku pracy

  Inwestując w siebie zwiększasz swoją atrakcyjność u Pracodawcy

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie napełniania i opróżniania cystern za pomocą nalewaków.
  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą uprawnienia instruktorskie

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów ADR (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-04-20
  do 2024-04-28
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-05-18
  do 2024-05-26
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-06-22
  do 2024-06-30
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-21
  do 2024-09-29
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-10-19
  do 2024-10-27
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-11-23
  do 2024-12-01
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl