Nazwa skrócona szkolenia:

ADR – podstawowy

Nazwa pełna szkolenia:
Kurs ADR podstawowy
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Bogdan Jurgiel
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-04-20 | 2024-05-18 | 2024-06-22 | 2024-09-21 | 2024-10-19 | 2024-11-23 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów.

  Program szkolenia

  • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Główne rodzaje zagrożeń podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
  • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
  • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
  • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
  • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
  • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
  • Zakaz ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych.
  • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
  • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej.
  • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
  • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
  • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
  • Ochrona towarów niebezpiecznych.

  Warunki uczestnictwa

  Szkolenie jest przewidziane dla osób, które:

  • ukończyły kurs podstawowy ADR,
  • spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia realizowane są w dni robocze, a także w soboty i niedziele.
  • Kurs trwa 3 dni (18 godzin).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski w ośrodku szkolenia.
  Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  Zaświadczenie upoważnia do przewozu wszystkich klas towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe oraz klasy 7 – materiały promieniotwórcze). Szkolenie dla kierowców ADR należy odnowić co 5 lat od daty wydania ostatniego zaświadczenia ADR.

  Korzyści ze szkolenia

  Zdobędziesz uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas (z wyjątkiem klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe oraz klasy 7 – materiały promieniotwórcze)

  Uzyskasz niezbędną i aktualna wiedzę w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku
  z przewozami tych towarów

  Na twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową (doradca ADR)

  Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców, którzy będą zajmowali się przewozem towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów ADR (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-05-18
  do 2024-05-26
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-06-22
  do 2024-06-30
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-21
  do 2024-09-29
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-10-19
  do 2024-10-27
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-11-23
  do 2024-12-01
  3 dni (18 godzin)
  ADR – podstawowy
  Kurs ADR podstawowy
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl