Nazwa skrócona szkolenia:

Praca z azbestem

Nazwa pełna szkolenia:
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Renata Biernat
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  • Zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie pyłu azbestu.
  • Metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń.
  • Przepisami i zasadami BHP w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania prac z wyrobami zawierającymi azbest.

  Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
  • Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest.
  • Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonawczymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest.
  • Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  • Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

  Warunki uczestnictwa

  • Pracownicy zatrudnieni przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest.
  • Osoby prywatne jak i zgłaszane przez pracodawcę.

  Organizacja zajęć

  • Terminy szkoleń zostaną ustalone z osobami zainteresowanymi.
  • Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
  Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Korzyści ze szkolenia

  Kończąc kurs spełniasz jeden z warunków dopuszczenie do pracy z materiałami niebezpiecznymi zawierających azbest

  Na Twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową

  Świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.

  Kurs dedykowany jest dla osób , które mają do czynienia z materiałami zawierających azbest.
  Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych szkoleń specjalistycznych BHP (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  Terminy zostaną wyznaczone w najbliższym czasie