Nazwa skrócona szkolenia:

Konserwacja sprzętu do prac na wysokości

Nazwa pełna szkolenia:
Kontrola i konserwacja sprzętu do prac na wysokości
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Renata Biernat
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli, okresowych przeglądów oraz konserwacji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości poprzez nabycie wiadomości i umiejętności.

  Program szkolenia

  • Przepisy i zasady regulujące pracę na wysokości.
  • Sprzęt do prac na wysokości.
  • Certyfikacja i oznakowanie sprzętu do prac na wysokości.
  • Kontrola, okresowe przeglądy sprzętu do prac na wysokości.
  • Konserwacja sprzętu do prac na wysokości.

  Warunki uczestnictwa

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób skierowanych przez pracodawcę jak i osób prywatnych.

  Organizacja zajęć

  • Terminy szkoleń zostaną ustalone z osobami zainteresowanymi.
  • Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Kurs kończy się egzaminem wewnętrzny.
  Absolwenci otrzymują świadectwo zgodne z obowiązującym wzorem MEN.

  Korzyści ze szkolenia

  Przegląd środków ochrony indywidualnej można wykonać samodzielnie, zlecać osobie posiadającej odpowiedni certyfikat producenta lub bezpośrednio przez serwis producenta samodzielnie można dokonywać przeglądów sprzętu wtedy gdy kontrolujący posiada odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Pracodawca powinien wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za przegląd ŚOI

  Na Twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową

  Zaświadczenie MEN

  Tylko firma (czyli prezes, kierownik, czy ktoś w ich imieniu) posiada niepodważalne prawo do upoważnienia pracownik, czy innej osoby do przeprowadzania kontroli i przeglądów sprzętu do prac na wysokości. Pracodawca zgodnie z przepisem normy PN-EN 365:2006 powinien zadbać, aby była to osoba kompetentna, czyli posiadająca odpowiednie szkolenie doświadczenie itp.) To uprawnienie właściciela sprzętu wynika z ogólnych przepisów BHP. To firma – właściciel sprzęt jest odpowiedzialna za wysoką jakość i niezawodność sprzętu, jego właściwą eksploatację i użytkowanie

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych szkoleń specjalistycznych BHP (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  Terminy zostaną wyznaczone w najbliższym czasie