Nazwa skrócona szkolenia:

KKZ – technik elektryk

Nazwa pełna szkolenia:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Technik elektryk – symbol cyfrowy zawodu 311303. Druga kwalifikacja w zawodzie technik elektryk
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Agnieszka Rudnicka
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kształcenia jest nabycie umiejętności i uzyskanie zawodu technik elektryk, potwierdzonego świadectwem państwowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Program szkolenia

  Główne przedmioty w programie nauczania:

  • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Eksploatacja instalacji elektrycznych.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Kompetencje społeczne i praca zespołowa.
  • Język obcy zawodowy.
  • Praktyka zawodowa – 280 godzin, 8 tygodni – miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, uruchomieniem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

  Warunki uczestnictwa

  • Ukończona min. ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum – potwierdzone okazaniem oryginału świadectwa ukończenia szkoły.
  • Ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy ELE.02 w zawodzie elektryk.
  • Zdolność do wykonywania zawodu technika elektryka, potwierdzona zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na kształcenie w zawodzie technik elektryk.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym (sobota + niedziela), 2 lub 3 weekendy w miesiącu
  • Kształcenie trwa 4-6 miesięcy, grupy uruchamiane są w momencie uzyskania odpowiedniej ilości zapisów osób zainteresowanych.
  • Kształcenia zaoczne obejmuje 65% godzin dydaktycznych podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Ukończenie KKZ ELE.05 w zawodzie technik elektryk potwierdzone jest zaświadczeniem wg wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  Uzyskanie takiego zaświadczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i pozwala na uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowej. Dyplom zawodowy otrzymują osoby, które posiadają wykształcenie średnie i posiadają Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowej z kwalifikacji zarówno ELE.02 lub EE.05, jak i ELE.05.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu kształcenia i zdaniu egzaminu zawodowego przed OKE, jeżeli posiadasz już kwalifikację ELE.02 uzyskasz tytuł zawodowy technika elektryka potwierdzony świadectwem państwowym. Osoby z wykształceniem na poziomie szkoły średniej lub wyższym  otrzymają dyplom zawodowy z suplementem w języku angielskim, honorowany na terenie Unii Europejskiej

  Zdobędziesz praktyczne umiejętności z obszaru zawodowego

  W ramach zajęć spotkasz się z uznanymi specjalistami – praktykami i fascynatami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania związane z zawodem. Nawiążesz nowe znajomości w swojej grupie, doświadczysz przygody edukacyjnej w dorosłym życiu

  KKZ przeznaczony jest dla osób posiadających już wykształcenie w zawodzie elektryk i chcących uzyskać zawód – technika elektryka.
  Kształcenie obejmuje 364 godziny zajęć dydaktycznych oraz 8 tygodni praktyki zawodowej.
  Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane stacjonarnie lub zdalnie.
  Wykładowcami są nauczyciele zawodu i praktycy z obszaru zawodowego elektrycznego, a także osoby posiadające uprawnienia egzaminatorów OKE

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-09-07
  do 2025-04-13
  ok. 8, 9 miesięcy (weekendowo)
  KKZ – elektryk
  Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji...
  Agnieszka Rudnicka
  tel. 887 380 068
  a.rudnicka@mckk.com.pl
  2024-09-07
  do 2025-04-13
  ok. 8, 9 miesięcy (weekendowo)
  KKZ – górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
  Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji...
  Agnieszka Rudnicka
  tel. 887 380 068
  a.rudnicka@mckk.com.pl