Nazwa skrócona szkolenia:

KKZ – górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Nazwa pełna szkolenia:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny w zawodzie Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – symbol cyfrowy zawodu 811112
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Agnieszka Rudnicka
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-09-07 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kształcenia jest nabycie umiejętności i uzyskanie zawodu górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, potwierdzonego świadectwem państwowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Program szkolenia

  Główne przedmioty w programie nauczania:

  • Eksploatacja złóż podziemnych.
  • Pracownia maszyn i urządzeń górniczych.
  • Rysunek techniczny w górnictwie.
  • Pracownia miernictwa górniczego.
  • Zajęcia praktyczne.
  • Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń górniczych.
  • Przepisy prawa i BHP w górnictwie.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Kompetencje społeczne.
  • Język obcy zawodowy.

  Warunki uczestnictwa

  • Ukończona min. ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum – potwierdzone okazaniem oryginału świadectwa ukończenia szkoły.
  • Zdolność do wykonywania zawodu górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, potwierdzona zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na kształcenie w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym (sobota + niedziela), 2 lub 3 weekendy w miesiącu.
  • Kształcenie trwa 9 miesięcy, grupy uruchamiane są w semestrach letnim i zimowym – wrzesień/październik lub luty/marzec.
  • Kształcenia zaoczne obejmuje 65% godzin dydaktycznych podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Ukończenie KKZ w zawodzie górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny potwierdzone jest zaświadczeniem wg wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uzyskanie takiego zaświadczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i pozwala na uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowej.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu kształcenia i zdaniu egzaminu zawodowego przed OKE uzyskasz tytuł zawodowy górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny potwierdzony świadectwem państwowym. Osoby z wykształceniem na poziomie szkoły branżowej I stopnia lub wyższym  otrzymają dyplom zawodowy z suplementem w języku angielskim, honorowany na terenie Unii Europejskiej

  Zdobędziesz pierwszą kwalifikację dla zawodu technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny oraz praktyczne umiejętności z obszaru zawodowego

  W ramach zajęć spotkasz się z uznanymi specjalistami – praktykami i fascynatami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania związane z zawodem. Nawiążesz nowe znajomości w swojej grupie, doświadczysz przygody edukacyjnej w dorosłym życiu

  KKZ przeznaczony jest dla osób nieposiadających wykształcenia zawodowego lub chcących uzyskać dodatkowy zawód – górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.
  Kształcenie obejmuje 566 godzin zajęć dydaktycznych – teoretycznych i praktycznych, w tym 80 godzin zajęć praktycznych w kopalni podziemnej.
  Pozostałe zajęcia praktyczne realizowane są w wyrobisku ćwiczebnym na terenie Poligonu szkoleniowego MCKK.
  Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane stacjonarnie lub zdalnie.
  Wykładowcami są nauczyciele zawodu i praktycy, a także osoby posiadające uprawnienia egzaminatorów OKE

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-09-07
  do 2025-04-13
  ok. 8, 9 miesięcy (weekendowo)
  KKZ – elektryk
  Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji...
  Agnieszka Rudnicka
  tel. 887 380 068
  a.rudnicka@mckk.com.pl
  2024-09-07
  do 2025-04-13
  ok. 8, 9 miesięcy (weekendowo)
  KKZ – górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
  Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji...
  Agnieszka Rudnicka
  tel. 887 380 068
  a.rudnicka@mckk.com.pl