Technik Elektryk ELE.05

Technik elektryk

Zawody elektryczne cieszą się dużym uznaniem na rynku pracy. Technicy elektrycy znajdą z łatwością pracę w przemyśle (szczególnie w przemyśle wydobywczym), w budownictwie lub usługach. Z dostępnych statystyk wynika, że średniomiesięczna liczba ofert pracy niezmiennie przewyższa liczbę osób szukających pracy w tym zawodzie.

Kształcenie zawodowe  może podjąć osoba, która posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, zawodowe lub średnie.

Kształcenie odbywa się w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego ELE.05 organizowanego przez Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Program nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń  i instalacji elektrycznych. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w laboratoriach MCKK, w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste stanowiska pracy oraz w ramach 8 tygodniowej praktyki zawodowej u pracodawcy. Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • eksploatowania instalacji elektrycznych,
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Po ukończeniu nauki słuchacz przystąpi na terenie MCKK do egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Zdanie egzaminu potwierdzone jest państwowym świadectwem uzyskania kwalifikacji “ELE 05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”.

Osoby posiadające ukończoną co najmniej szkołę średnią oraz zdaną kwalifikację “ELE 02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych”, uzyskają tytuł zawodowy Technik Elektryk.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Zapraszamy!

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, podstawowe (ośmioletnie), zawodowe, średnie lub wyższe

CZAS  KSZTAŁCENIA: ok. 1 roku

TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w dni weekendowe

EGZAMINY KOŃCOWE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: kwalifikacja “ELE 05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” (www.oke.wroc.pl)

ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl