Gratulujemy!

Gratulujemy!


Właśnie otrzymaliśmy wyniki egzaminu państwowego OKE  w sesji styczeń-luty 2020 r. Egzamin zdawali słuchacze KKZ  kwalifikacje M.11 (górnik), E.07 (elektromechanik), oraz MG.39 (technik górnik).

Gratulujemy naszym słuchaczom zdanego niemal w 100% Egzaminu Państwowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Tak wysoka zdawalność egzaminów na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w MCKK potwierdza skuteczność naszych wykładowców oraz wysoki poziom przygotowania naszych słuchaczy.

Jesteśmy dumni i jeszcze raz gratulujemy!