Kondolencje

kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o odejściu dr Andrzeja Bazana,

z którym współpracowaliśmy tworząc i prowadząc kierunek dziennikarstwa i komunikacji medialnej w ówczesnej Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Składamy kondolencje Rodzinie i Najbliższym