BCU Górnictwa Rud 4.0 utworzone!

22 grudnia 2023 roku nasza placówka została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Lubińskiego, co oznacza, że oficjalnie rozpoczęliśmy działalność.

Przygotowujemy już pierwsze branżowe szkolenie zawodowe dla nauczycieli szkół kształcących w dziedzinie górnictwo podziemne i przeróbka rud metali oraz surowców mineralnych.

Szkolenia, które planujemy już w marcu i kwietniu 2024 to:

  • Nowoczesne metody drążenia szybów
  • Współczesne trendy w budowie maszyn i urządzeń górniczych stosowanych przy wydobyciu rud miedzi

Szkolenia będą prowadzone przez najlepszych fachowców w branży i będą zawierały najnowszą wiedzę z obszaru górnictwa podziemnego rud. Dla uczestników planowane są wyjazdy do firm, które prowadzą działalność związaną z tematem szkoleń.

Szkolenia dostępne są nieodpłatnie w ramach realizowanego projektu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”

Po więcej informacji zapraszamy: tel. 665 444 472, bcu@mckk.com.pl