Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna

Program pn. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”, był przeznaczony dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego. Szkolenia realizowane były w okresie od listopada 2022 r., do końca maja 2023 r.

Pierwsza pomoc

Szkolenia były przeprowadzone w 9 szkołach powiatu.

Łącznie przeprowadzono 52 spotkania i przeszkolono 1213 uczniów.

Podsumowaniem programu była olimpiada, która odbyła się 7 czerwca 2023 r. W olimpiadzie brały udział wyznaczone, trzyosobowe zespoły uczniów z 9 przeszkolonych szkół powiatu.

Poziom był bardzo wyrównany, pierwsze 4 miejsca dzielił 1 punkt:
I miejsce     – I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, (liczba punktów 112)
II miejsce    – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie (liczba punktów 111)
III miejsce   – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (liczba punktów 110)
IV miejsce   – Zespół Szkół Nr 2 im. Prof. Bolesława Wyżykowskiego w Lubinie (liczba punktów 109)

Pierwsza pomoc

Wszystkim uczniom biorącym udział w olimpiadzie, gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.