Czy wiesz, że nasza firma oferuje szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

ADR

Towary niebezpieczne na drodze są to towary wymienione w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Chodzi tu o towary,  które z uwagi na swe właściwości fizyczne bądź chemiczne są groźne dla ludzi bądź środowiska w przypadku ich niezamierzonego uwolnienia. W czasie ich transportu problemem jest nie tyle ich masa lecz głównie  ich właściwości takie jak np. wybuchowość, zapalność, promieniotwórczość czy choćby wysokie ciśnienie pod jakim są przewożone. Przewóz, ściśle sklasyfikowanych towarów niebezpiecznych, jest dozwolony tylko na warunkach opisanych w Umowie ADR. Kierowca przewożący towary niebezpieczne, musi posiadać ZAŚWIADCZENIE ADR – potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych (np. ukończone 21 lat) odbycie odpowiedniego szkolenia i zdanie egzaminu.

Pojazdy w czasie takiego transportu są oznaczone (np. pomarańczowymi tablicami) oraz wyposażone w sprzęt do działań ratowniczych.

Celem kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych jest ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz szkód. Do prawidłowego stosowania przepisów konieczna jest dobra znajomość przepisów ADR, którą zapewnia uczestnictwo w naszych szkoleniach w zakresie:

  • podstawowym,
  • specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach,
  • specjalistycznym w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
  • specjalistycznym w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Skontaktuj się z nami
tel. 887 380 062
e-mail: zawodowe@mckk.com.pl