Górnictwo Rud 4.0 Branżowe Centrum Umiejętności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 lipca 2023 roku w Warszawie, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Prezes MCKK Bogusław Szyszka w obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek,  podpisał  umowę na utworzenie przez MCKK Branżowego Centrum Umiejętności Górnictwo Rud 4.0.

Podczas uroczystości podpisano 14 umów odnośnie „Utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej”, w tym dla branży górniczej z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie w partnerstwie z KGHM, Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Zespołem Szkół MCKK.
Projekt BCU Górnictwo Rud 4.0, to przedsięwzięcie o wartości prawie 11 mln zł.

Oferta BCU będzie skierowana do uczniów, nauczycieli i osób dorosłych, które chcą się przekwalifikować, a placówki te będą wiodącymi w regionie, a nawet w całym kraju ośrodkami w danej branży.

Branżowe Centra Umiejętności mają zmienić oblicze polskiego kształcenia branżowego na lepsze, jest to kolejny etap wdrażanej od kilku lat reformy kształcenia zawodowego.


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowa-jakosc-szkolnictwa-zawodowego-w-polsce–podpisanie-pierwszych-umow-w-ramach-branzowych-centrow-umiejetnosci