Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych w praktyce

(po zmianach ustawy Prawo Energetyczne i nowelizacji rozporządzenia w sprawie potwierdzenia kwalifikacji)

Tematyka zajęć:

  1. Aktualny stan prawny w odniesieniu do ustaw i rozporządzeń oraz projektów aktów prawnych.
  2. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych.
  3. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.
  4. Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach pracodawcy.
  5. Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
  6. Odpowiedzialność poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynującego.

Wykładowca uznany autorytet od ponad 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Praktyk i ekspert doskonale znający bieżące problemy z organizacją urządzeń energetycznych vs. obowiązujące przepisy.

Czas trwania szkolenia: kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

Cena:  500,00 zł/os. (cena zawiera uczestnictwo w kursie, catering, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN).

Planowany termin realizacji: 22 czerwca 2023 r. godz. 8.00-14.00.

Miejsce: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 84.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Pani Monika Kamińska
tel. 724 555 552
e-mail: m.kaminska@mckk.com.pl

Oferta do pobrania