Kurs gazowego spawania blach (I poziom)

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania spawania gazowego blach oraz przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego IS-P-BW-1-311 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-19/IS-17.

Warunki uczestnictwa

  • wiek minimum 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Program szkolenia

  • wprowadzanie do zagadnień wytwarzania stali,
  • materiały dodatkowe do spawania,
  • budowa urządzeń do spawania gazowego,
  • zajęcia praktyczne.

Zakres egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej.
Zestawy tekstowych pytań egzaminacyjnych do części teoretycznej przygotowywane są przez Kierownika Ośrodka.
Egzamin praktyczny po kursie wg wytycznych IS  odbywa się zgodnie z wymaganiami Wytycznych W-19/IS-17.
Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursant otrzymuje:

  • zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN,
  • Książeczkę Spawacza lub wpis do Książki Spawacza,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat).

Kurs obejmuje 127 godz. zajęć (16 dni), w tym 31 godz. zajęć teoretycznych (4 dni) oraz 96 godz. zajęć praktycznych (12 dni).

Termin szkolenia – od 6.11.2023 r. do 27.11.2023 r.

Koszt szkolenia 1 uczestnika – 2 300,00 zł