Podstawowy kurs lutowaczy gazowych

Celem kursu jest opanowanie przez jego uczestników wymaganych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego lutowania palnikami gazowymi i lutownicami gazowymi stali oraz metali nieżelaznych i ich stopów.

Warunki uczestnictwa

 • wiek minimum 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • zdolność do wykonywania zawodu lutowacza.

Program szkolenia

 • podstawy lutowania,
 • materiały dodatkowe do lutowania,
 • gazy techniczne,
 • urządzenia do ręcznego lutowania gazowego,
 • rodzaje i własności połączeń lutowanych,
 • materiały lutowane i przygotowanie elementów do lutowania,
 • metody lutowania,
 • technologia lutowania różnych metali i stopów,
 • bezpieczeństwo pracy przy lutowaniu gazowym,
 • zajęcia praktyczne.

Zakres egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej.
Zestawy tekstowych pytań egzaminacyjnych do części teoretycznej przygotowywane są przez Kierownika Ośrodka.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez kursanta trzech próbek egzaminacyjnych przy użyciu palnika gazowego.
Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

Czas trwania, termin i cena kursu.

 1. Kurs obejmuje 78 godz. zajęć (10 dni), w tym 24 godziny zajęć teoretycznych (3 dni) oraz 54 godz. zajęć praktycznych (7 dni).
  Termin kursu: 16.10.2023 – 27.10.2023 r.
  Cena kursu: 2 100 zł za osobę.
 1. Kurs skrócony dla uczestników posiadających ukończony kurs spawania gazowego blach obejmuje 40 godzin dydaktycznych (5 dni zajęć) w tym: 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych wraz z egzaminem.
  Termin kursu: 16.10.2023 – 20.10.2023 r.
  Cena kursu: 1 600 zł za osobę.