„HoloGEM –  Holograficzna integracja dla edukacji nauk o Ziemi i górnictwa”

W dniach 8-10 listopada br. odbywa się kolejne spotkanie w ramach projektu „HoloGEM –  Holograficzna integracja dla edukacji nauk o Ziemi i górnictwa”, w którym bierze udział Zespół Szkół MCKK.

Tym razem grupa projektowa spotkała się w Turcji na zaproszenie Kutahya Dumlupinar University. Spotkanie ma na celu poznanie wyników badań przeprowadzonych przez poszczególnych partnerów i zaplanowanie na ich podstawie dalszych działań w ramach projektu.

Przypomnijmy, HoloGem to projekt edukacyjny, finansowany ze środków programu Erasmus+.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań mających na celu wzbogacenie oferty kształcenia w zawodach z branży górniczej poprzez wypracowanie i wprowadzenie standaryzowanych rozwiązań cyfrowych do procesu edukacji w szeroko rozumianym obszarze Inżynierii Górniczej.

Celem projektu jest stworzenie hybrydowego programu nauczania z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych pozwalających na prowadzenie kształcenia zawodowego w sposób bardziej dostosowany do możliwości i predyspozycji młodego pokolenia, co powinno uatrakcyjnić edukację i zachęcić do podejmowania nauki w branży górniczej.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 7 instytucji edukacyjnych:

Lider projektu i koordynator: dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Partnerzy projektu: