Prowadzenie postępowania powypadkowego dla członków zespołu powypadkowego

Problem wypadków przy pracy dotyczy wszystkich pracodawców i to na nich spoczywają określone obowiązki związane z wystąpieniem tego rodzaju zdarzenia. Bardzo pomocne w tym może okazać się omówienie problematyki postępowania powypadkowego w oparciu o orzecznictwo sądowe i analizę rzeczywistych zdarzeń. Prelegentem będzie były Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin szkolenia: 16.11.2023 r., godz. 8:00

Szczegóły i zapisy:
Dział Szkoleń Zawodowych MCKK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, pok. nr 5
tel. 887 380 061
e-mail: bhp@mckk.com.pl