Spotkanie Partnerów BCU

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie wszystkich Partnerów projektu powołania do życia BCU Górnictwa Rud 4.0.

Spotkanie odbyło się na Poligonie Szkoleniowym MCKK i uczestniczyli w nim między innymi:

  • Prezes GIPH Janusz Olszowski
  • Członek Zarządu GIPH Agata Zielińska
  • Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM Joanna Sikorska
  • Prezes ZPPM Marta Wisłocka
  • Prezes Zarządu MCKK Bogusław Szyszka

Spotkanie miało na celu  ustalenie zasad dalszej współpracy w kontekście zapisów znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe i wymagań konkursu, a także skoordynowanie działań Partnerów tworzących BCU Górnictwa Rud 4.0. Projekt jest na tyle rozbudowany i skomplikowany, że poszczególne zadania, wymagają nie tylko współpracy każdego z Partnerów z MCKK jako liderem, ale także Partnerów między sobą.

Po spotkaniu uczestnicy zapoznali się ze stanem prac związanych z budową BCU.

Szczegółowo omówiono zadania przewidziane do realizacji w najbliższych tygodniach. W tym roku otrzymamy pozwolenie na użytkowanie i wpiszemy branżowe centrum umiejętności do rejestru Starosty Lubińskiego. Jednocześnie już Partnerzy pracują nad opracowaniem certyfikacji, szkoleń i konferencji zaplanowanych na rok 2024.

Spotkanie zostało poprzedzone podpisaniem wymaganego Prawem oświatowym porozumienia założycielskiego pomiędzy Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr, a Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową.