Nazwa skrócona szkolenia:

Przygotowanie dydaktyczne dla wykładowców BHP

Nazwa pełna szkolenia:
Kurs w zakresie przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów BHP
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Monika Kamińska
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie przygotowania dydaktycznego wykładowcy BHP.

  Program szkolenia

  • Metodyka ogólna.
  • Metodyka nauczania dla wykładowców BHP.
  • Praktyka metodyczna.

  Warunki uczestnictwa

  Uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu.

  Organizacja zajęć

  Kurs realizowany jest w ciągu 3 dni roboczych (24 godziny).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej.

  Korzyści ze szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest metodą treningowo-warsztatową w oparciu
  o techniki pracy z grupą takie jak: interaktywne mini wykłady, gry i ćwiczenia grupowe, burze mózgów, prace indywidualne oraz w podgrupach

  Metoda skłania do aktywności i współdzielenia się wiedzą osób uczestniczących w naszym szkoleniu

  Stwarza możliwość ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń na temat skutecznych sposobów bezpiecznej pracy, zarządzania/kierowania zespołem czy budowy świadomości bezpieczeństwa pracy, a także pozwala na eksperymenty z nowymi, efektywnymi technikami

  Kurs dedykowany jest dla osób posiadających zasób wiedzy z zakresu tematyki bhp oraz doświadczenie zawodowe, jak również osoby, które w przyszłości planują podjąć pracę w charakterze wykładowcy BHP.
  Uczestnicy powinni również legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  Kurs jest prowadzony przez zespół doświadczonych dydaktyków, pedagogów i psychologów. Program realizowany jest w formie wykładów połączonych z wykorzystaniem dostosowanych form i metod nauczania

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów pedagogicznych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-05-10
  do 2024-05-10
  1 dzień (8 godzin)
  Metodyka instruktaży stanowiskowych
  Metodyka udzielania instruktaży stanowiskowych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  m.kaminska@mckk.com.pl
  2024-09-13
  do 2024-09-13
  1 dzień (8 godzin)
  Metodyka instruktaży stanowiskowych
  Metodyka udzielania instruktaży stanowiskowych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl
  2024-11-29
  do 2024-11-29
  1 dzień (8 godzin)
  Metodyka instruktaży stanowiskowych
  Metodyka udzielania instruktaży stanowiskowych
  Renata Biernat
  tel. 887 380 061
  r.biernat@mckk.com.pl