Nazwa skrócona szkolenia:

MAG spoiny pachwinowe (blachy i rury) – 135

Nazwa pełna szkolenia:
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Marta Cieleń
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
2024-04-02 | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 2024-11-04 |
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali niestopowych metodą MAG (135) oraz przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego IS-P/T-FW-1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-19/IS-17.

  Program szkolenia

  • Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
  • Urządzenia spawalnicze.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ppoż, ochrona środowiska.
  • Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
  • Materiały dodatkowe do spawania.
  • Spawanie w praktyce.
  • Oznaczanie i wymiarowanie spoin.
  • Metody przygotowania złączy do spawania.
  • Kwalifikowanie spawaczy.
  • Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.
  • Materiały dodatkowe do spawania.
  • Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry.
  • Szkolenie praktyczne z egzaminem kwalifikacyjnym.

  Warunki uczestnictwa

  • Wiek minimum 18 lat.
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  • Zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia odbywają się codziennie w dni powszednie, zazwyczaj w godzinach popołudniowych i trwają około miesiąca.
  • Kursy rozpoczynają się zazwyczaj pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia).
  • Kurs trwa 18 dni (145 godzin).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  • Kurs kończy egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym przeprowadzanym przez Egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg obowiązującego wzoru MEN.
  • Książeczka Spawacza lub wpis do Książki Spawacza.
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat), które jest honorowane we wszystkich krajach Europy.

  Korzyści ze szkolenia

  Wykwalifikowany spawacz to jeden z najbardziej poszukiwanych i cenionych zawodów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
  Uzyskane po kursie uprawnienia honorowane są we wszystkich krajach UE

  Kończąc u nas kurs podwyższysz Swoje kwalifikacje, które pozwolą Ci na znalezienie pracy w różnych gałęziach przemysłu: górnictwie, w stoczniach, na budowach, w przemyśle ciężkim, kolejowym, lotniczym, warsztatach ślusarskich, ale także przy wszelkiej produkcji: od wieszaków na ubrania, po samochody

  Dodatkowe kwalifikacje, pozwalają Ci na osiąganie wysokich zarobków. Inwestując w siebie zwiększasz swoją atrakcyjność u Pracodawcy

  Kurs przeznaczony dla osób. które chcą uzyskać kwalifikacje spawacza,
  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą uprawnienia instruktorskie.
  Praktyka odbywa się w naszej nowoczesnej spawalni

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów spawacza (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  Terminy zostaną wyznaczone w najbliższym czasie