Nazwa skrócona szkolenia:

Eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej

Nazwa pełna szkolenia:
Specjalistyczny kurs eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla osób wykonujących czynności w podziemnych zakładach górniczych
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Bogdan Jurgiel
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na stanowiskach, których zakres czynności obejmuje eksploatację urządzeń budowy przeciwwybuchowej w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Zagrożenie wybuchem.
  • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Instalowanie i eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

  Warunki uczestnictwa

  Kurs przeznaczony jest dla osób, których zakres wykonywanych czynności, będzie obejmował pracę na stanowisku oraz posiadających:

  • elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
  • elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu
   powyżej 1 kV,
  • rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

  oraz posiadających:

  • wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne,
  • 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu zakładu górniczego,
  • wiek min. 18 lat.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia realizowane są w dni robocze.
  • Kurs trwa 2 dni (15 godz.).

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu z części teoretycznej i pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego (dostarczenie przez uczestnika karty szkolenia praktycznego z pozytywną oceną odbytej praktyki).
  Absolwenci otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.

  Korzyści ze szkolenia

  Kończąc kurs spełnisz jeden z warunków dopuszczenia do pracy na stanowiskach, których zakres czynności obejmuje eksploatację urządzeń budowy przeciwwybuchowej

  Uzyskasz niezbędną i aktualna wiedzę w zakresie eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Na twoje pytania związane z programem kursu w trakcie zajęć odpowiedzą osoby posiadające aktualną wiedzę i długoletnią praktykę zawodową pod ziemią

  Kurs dedykowany jest dla osób, których zakres czynności obejmuje eksploatację urządzeń budowy przeciwwybuchowej w ruchu podziemnych zakładów górniczych.
  Kurs obejmuje 15 godz. zajęć teoretycznych (2 dni, w tym egzamin końcowy).
  Zajęcia teoretyczne oraz egzamin odbywają się w siedzibie MCKK w dni robocze.
  Wykładowcami są pracownicy KGHM z długoletnim stażem. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów górniczych – szybowych (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-06-03
  do 2024-06-13
  9 dni (72 godziny)
  Rewident urządzeń wyciągowych
  Specjalistyczny kurs dla rewidenta urządzeń wyciągowych...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-06-10
  do 2024-06-17
  6 dni (48 godzin)
  Rewident urządzeń elektrycznych
  Podstawowy kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń elektrycznych...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-06-10
  do 2024-06-12
  3 dni (24 godziny)
  Rewident urządzeń elektrycznych – uzupełniający
  Uzupełniający kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń elektrycznych...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-09
  do 2024-09-20
  10 dni (80 godzin)
  Maszynista maszyn wyciągowych
  Specjalistyczny kurs maszynisty maszyn wyciągowych w...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-16
  do 2024-09-25
  8 dni (64 godziny)
  Sygnalista szybowy
  Specjalistyczny kurs sygnalisty szybowego w ruchu...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-10-07
  do 2024-10-17
  9 dni (72 godziny)
  Rewident urządzeń wyciągowych
  Specjalistyczny kurs dla rewidenta urządzeń wyciągowych...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl