Nazwa skrócona szkolenia:

Opanowywanie zagrożeń naturalnych

Nazwa pełna szkolenia:
Opanowywanie zagrożeń naturalnych oraz prowadzenie akcji ratowniczych dla kierowników ruchu zakładu górniczego, dyspozytorów ruchu oraz wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych
Miejscowość:
Lubin
Kierownik szkolenia:
Imię i nazwisko:
Monika Kamińska
telefon:
e-mail:
Planowane rozpoczęcia kursów:
Aktualnie jesteśmy na etapie planowania terminów kolejnych szkoleń.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u kierownika szkolenia.
zapisz się

Wyślij zgłoszenie:

  Nazwa szkolenia

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy*

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan zlecenia lub karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu opanowywania zagrożeń naturalnych
  oraz prowadzenia akcji ratowniczych.

  Program szkolenia

  • Omówienie akcji ratowniczych, przeprowadzonych przez O/JRGH w ostatnim roku, zasad współpracy z zakładami górniczymi oraz usług świadczonych przez O/JRGH.
  • Omówienie obowiązków i kompetencji: kierownika akcji ratowniczej, kierownika akcji ratowniczej na dole, kierownika bazy ratowniczej, dyspozytora ruchu zakładu górniczego, osób kierownictwa i dozoru ruchu, nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej, oraz organizacji i zarządzania akcją ratowniczą. 
  • Ryzyko zdrowotne związane ze stresem cieplnym występującym u pracowników zatrudnionych w kopalniach rud miedzi – rola medycyny pracy w obniżaniu tego ryzyka.  
  • Psychologiczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczej pod ziemią.
  • Pierwsza pomoc – omówienie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy wraz z praktycznymi ćwiczeniami uczestników szkolenia. 
  • Praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu ratowniczego.
  • Zarzadzanie akcją ratowniczą – dyskusja.
  • Omówienie zagrożenia wodnego w ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
  • Doświadczenia w prowadzeniu akcji ratowniczych: „Taktyka i planowanie akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu”.
  • Doświadczenia w prowadzeniu akcji ratowniczych: „Okoliczności i przyczyny katastrofy górniczej w JSW S.A. KWK Zofiówka. Przebieg akcji ratowniczej”.
  • Doświadczenia w prowadzeniu akcji ratowniczych: „Okoliczności i przyczyny katastrofy górniczej w JSW S.A. KWK Pniówek. Przebieg akcji ratowniczej”.
  • Wykład z zakresu zagrożeń górniczych: „Profilaktyka zagrożeń naturalnych w podziemnych kopalniach rud”.
  • Ocena stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
  • Symulacja prowadzenia pożarowej akcji ratowniczej – ćwiczenie.

  Warunki uczestnictwa

  Kurs  przeznaczony jest dla osób kierownictwa, dyspozytorów i wyższego dozoru ruchu zakładów górniczych  KGHM Polska Miedź S.A.

  Organizacja zajęć

  • Szczegółowy harmonogram kursu zostanie ustalony z zamawiającym. Kurs realizowany dla grup zorganizowanych na zlecenie.
  • Kurs trwa 3 dni (20 godzin).
  • Materiały do pobrania

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN zgodne z obowiązującym wzorem.

  Korzyści ze szkolenia

  Poznasz etapy prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych kopalniach rud w trudnych warunkach mikroklimatu

  Zapoznasz się z oceną stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź SA.,
  z zagrożeniami naturalnymi występującymi w podziemnych kopalniach rud i metodami profilaktycznymi mającymi na celu zapobieganie, ograniczanie lub likwidacje istniejącego zagrożenia

  Zapoznasz się z informacjami dotyczącymi katastrofy górniczej spowodowanej tąpnięciem w następstwie wstrząsu górotworu, po którym doszło do wydzielenia się metanu do tego wyrobiska

  Kurs jest spełnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego i ma na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakładach górniczych.
  Adresaci szkolenia: kierownicy ruchu zakładu górniczego, dyspozytorzy ruchu i wyższy dozór ruchu w podziemnych zakładach górniczych

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.

  Zobacz terminy planowanych kursów dla dozoru (chronologicznie):

  Data od do
  Nazwa szkolenia
  Osoba kontaktowa
  2024-04-22
  do 2024-04-23
  2 dni (16 godzin)
  Organizowanie i nadzorowanie prac murarskich
  Organizowanie i nadzorowanie prac murarskich, zbrojeniowych...
  Monika Kamińska
  tel. 724 555 552
  m.kaminska@mckk.com.pl
  2024-04-29
  do 2024-04-30
  2 dni (15 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Anna Wojtaczka
  tel. 887 380 066
  a.wojtaczka@mckk.com.pl
  2024-05-08
  do 2024-05-09
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-05-17
  do 2024-05-20
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Anna Wojtaczka
  tel. 887 380 066
  a.wojtaczka@mckk.com.pl
  2024-05-27
  do 2024-05-28
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-06-04
  do 2024-06-05
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-06-12
  do 2024-06-12
  1 dzień (8 godzin)
  Dozór – cztery moduły
  Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-06-14
  do 2024-06-17
  1 dzień (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Anna Wojtaczka
  tel. 887 380 066
  a.wojtaczka@mckk.com.pl
  2024-06-27
  do 2024-06-28
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-07-04
  do 2024-07-05
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-09-02
  do 2024-09-03
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-09-05
  do 2024-09-05
  1 dzień (8 godzin)
  Zagrożenia tąpaniami – co 5 lat
  Uzupełniające specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-05
  do 2024-09-06
  2 dni (16 godzin)
  Technika strzałowa – podstawowy
  Podstawowe specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-05
  do 2024-09-05
  1 dzień (9 godzin)
  Zagrożenia tąpaniami – podstawowy
  Podstawowe specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-06
  do 2024-09-06
  1 dzień (8 godzin)
  Technika strzałowa – co 5 lat
  Uzupełniające specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-12
  do 2024-09-13
  2 dni (15 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Anna Wojtaczka
  tel. 887 380 066
  a.wojtaczka@mckk.com.pl
  2024-09-16
  do 2024-09-17
  2 dni (16 godzin)
  Organizowanie i nadzorowanie prac murarskich
  Organizowanie i nadzorowanie prac murarskich, zbrojeniowych...
  Monika Kamińska
  tel. 724 555 552
  m.kaminska@mckk.com.pl
  2024-09-19
  do 2024-09-20
  2 dni (16 godzin)
  Operator SWTm, SWTs dla dozoru
  Operator pojazdów transportowych SWTm, SWTs do...
  Waldemar Poczynek
  tel. 887 380 064
  w.poczynek@mckk.com.pl
  2024-09-23
  do 2024-09-25
  3 dni (24 godziny)
  Wyciągi szybowe – co 5 lat
  Uzupełniające specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl
  2024-09-23
  do 2024-09-27
  5 dni (40 godzin)
  Wyciągi szybowe – podstawowe
  Podstawowe specjalistyczne przeszkolenie dla osób kierownictwa...
  Bogdan Jurgiel
  tel. 887 380 062
  b.jurgiel@mckk.com.pl