O firmie

Spółka Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie powstała w marcu 1993 roku w wyniku przekształceń własnościowych w KGHM Polska Miedź S.A. przejmując bogate tradycje szkoleniowe przemysłu miedziowego. Podstawową działalnością MCKK są kursy i szkolenia, szczególnie o profilu zawodowym. Kształcimy solidnie i praktycznie. Programy naszych szkoleń są dostosowywane do bieżących potrzeb pracodawców. W szkołach MCKK pomagamy młodzieży i dorosłym zdobyć formalne wykształcenie zawodowe. Prowadzimy naukę komunikowania się w językach obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferujemy także usługi poligraficzne. Dzięki wpisowi do BUR proponujemy szkolenia z dofinansowaniem unijnym. Legitymujemy się certyfikatem ISO 9001:2015.

MISJA MIEDZIOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR

Naszą misją jest prowadzenie edukacji oraz świadczenie usług poligraficznych dla zaspokojenia potrzeb „Polskiej Miedzi” oraz Instytucji, Firm i Mieszkańców Regionu. Pragniemy konsekwentnie tworzyć nowoczesną ofertę w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju osobistego, odpowiadającą na oczekiwania Mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz Firm i Instytucji całego Regionu.

POLITYKA JAKOŚCI

Działalność naszej firmy i nasz sukces opieramy na solidnej podstawie wysokiej jakości oraz rzetelności świadczonych usług. Spełnianie różnorodnych wymagań naszych Klientów osiągamy poprzez dbanie o wysoki standard naszych usług oraz ciągłe dostosowanie oferty do zmieniających się wymagań rynku oraz potrzeb i oczekiwań Klientów. Chcąc utrzymać czołową pozycję na rynku:

  • realizujemy usługi w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • uzyskujemy uprawnienia, certyfikaty i wskazania,
  • ciągle ulepszamy organizację pracy, kreujemy pozytywny wizerunek Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr oraz rozwijamy i doskonalimy System Zarządzania Jakością.