Imię i nazwisko*

  Adres e-mail

  Tel. kontaktowy* (format: 000 000 000)

  Dodatkowe uwagi:

  Załącznik: karta zgłoszenia dla firm

  Dołącz podpisany skan karty zgłoszenia*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. zgodnie z polityką prywatności, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich edytowania i wycofania zgody w każdej chwili.

  Kurs test

  Cel szkolenia

  Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie stosowania metod kosztorysowania robót budowlanych w praktyce.

  Program szkolenia

  • Metody kosztorysowania robót budowlanych.
  • Rodzaje kosztorysów.
  • Normy nakładów rzeczowych i katalogi kosztorysowe.
  • Przedmiary i obmiary robót budowlanych.
  • Kalkulacje składników ceny kosztorysowej.
  • Kosztorys inwestorski dla zamówień publicznych.
  • Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych.

  Warunki uczestnictwa

  Podstawowa obsługa komputera.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 105 godzin dydaktycznych: w tym 55 godzin w pracowni komputerowej na licencjonowanym programie Norma PRO.

  Egzaminy i dokumenty końcowe

  Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN zgodne z obowiązującym wzorem.

  Korzyści ze szkolenia

  Uzyskasz praktyczne umiejętności posługiwania się programem w zakresie budowy i edycji kosztorysów

  Pozyskasz umiejętności wykorzystywania programu Norma PRO w codziennej pracy, dzięki czemu zwiększysz swoje możliwości podjęcia pracy w nowych, atrakcyjnych miejscach pracy

  Zaświadczenie MEN

  Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.
  Opiera się ona na teorii sporządzania kosztorysów, na podstawie i z wykorzystaniem programu Norma PRO.
  Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów i odbywa się w małych grupach w formie warsztatów

  Potrzebujesz przeszkolić więcej osób? Zobacz naszą ofertę szkoleń dedykowanych
  Jeżeli chcesz przeszkolić więcej osób – skontaktuj się z nami: dostosujemy program i organizację szkolenia do Twoich potrzeb.