Kurs dla osób, które posiadają kwalifikacje w zakresie GIW.04

Kurs dla osób, które posiadają kwalifikacje w zakresie GIW.04

KURS DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ KWALIFIKACJE W ZAKRESIE GIW.04 I SĄ PRZEWIDZIANE DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU GÓRNIKAW RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH dla pracowników kierowanych z firmy KGHM PM S.A.

Czas trwania kursu: 4 dni zajęć teoretycznych, 3 dni zajęć praktycznych na poligonie MCKK i 7 dni zajęć praktycznych organizowanych u pracodawcy w zakładzie pracy, plus 1 dzień repetytorium, plus egzamin przed Komisją Egzaminacyjną.

 

Warunki przyjęcia kandydata na kurs: kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają kwalifikacje w zakresie GIW.04 i są przewidziane do zatrudnienia na stanowisku górnika w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

 

Cena przeszkolenia jednej osoby na w/w kursie to kwota 1110 złotych.