Zmiany w Zarządzie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

Szanowni Państwo informujemy o ważnych zmianach w zarządzie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie!

zarząd miedziowego centrum kształcenia kadr w lubinie

Z dniem 1 lipca stanowisko Prezesa Zarządu objęła Pani Monika Gazda, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu objęła Pani Lucyna Kubis, która wcześniej pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Szkół MCKK. Natomiast funkcję Dyrektora Zespołu Szkół objęła Pani Iwona Wawrzyniak.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych dalszych działań!

Z pozdrowieniami, Zespół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.