Witamy młodzież w Zespole Szkół MCKK

W Zespole Szkół MCKK kończy się pierwszy miesiąc nauki. Po cichych dniach wakacyjnego odpoczynku budynek przy Osiedlowej 7B znów tętni życiem. Społeczność Szkoły – liczne grono pedagogiczne, pracowników administracji oraz uczniów kształcących się w 11 klasach, w pięciu zawodach, stanowi grupę ponad 270 osób. Uczniowie ZS MCKK to najmłodsi uczestnicy edukacji prowadzonej w MCKK i jak to z młodymi bywa, wprowadzają w życie naszej szacownej Spółki wiele energii.

Po uroczystej inauguracji rok szkolny w ZS MCKK 2023/24 rozpoczął się tygodniem warsztatów integracyjnych i zajęć tematycznych. Taki start pomaga wrócić do ławki i odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, szczególnie uczniom klas pierwszych. Bo naprawdę trzeba się szybko aklimatyzować. Plan lekcji jest intensywny, różnorodny, obejmujący także zajęcia praktyczne u pracodawców i kursy kompetencyjne.

Zespół Szkół

Ruszyły już także działania programu Kompetentni w branży górniczo-hutniczej, w którym KGHM Polska Miedź sprawuje patronat nad edukacją zawodową w wybranych zawodach. W ZS MCKK dotyczy to górników, operatorów maszyn przeróbczych oraz techników górników i techników elektryków. Patronat to nie tylko zajęcia praktyczne w KGHM. To także np. projekt #Miedź Maturę realizowany przez KGHM wspólnie z UJW czy warsztaty dla nauczycieli zawodu i instruktorów „W drogę z Mistrzem”.

Także przygotowania do matury nabierają rozpędu. Nasi uczniowie zaangażowali się w projekt wspomagający przygotowania do matury z matematyki uczestniczyli w konferencji inaugurującej projekt Matura+ organizowana przez Elitmat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

A szkoła to nie tylko nauka. Nie brak także działań umilających czas w szkole. Nadchodzą obchody Dnia Chłopaka i Dnia Edukacji Narodowej. To najbliższe święta. A oprócz tego jest jeszcze codzienna dobra atmosfera przerw międzylekcyjnych, wspólne wyjścia klasowe, zawody sportowe i zwykłe codzienne żarty.

Bardzo się cieszymy, że „młodzieżowa odnoga” MCKK ma się tak dobrze. Życzymy im wielu wspólnych i indywidualnych sukcesów.