Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 z gratulacjami dla projektu BCU „Górnictwo Rud 4.0”

W dniu 4 września 2023 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2023/2024 w  Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach. Podczas uroczystości obecni byli m. in. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek.

Loga

Jednym z największych przedsięwzięć obecnie prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na terenie całej Polski jest budowa 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Projekt BCU „Górnictwo Rud 4.0” realizowany przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. dotyczy branży górnictwa podziemnego oraz przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

Idea budowy Branżowych Centrów Umiejętności, to projekt, który podniesie kształcenie zawodowe i techniczne na niespotykany dotąd poziom nie tylko w Polsce, ale także w Europie – podkreślała wiceminister podczas inauguracji.

Ogółem na Dolnym Śląsku dofinansowanie dla utworzenia BCU otrzymało 7 projektów z różnych branż: hotelarstwo, mechatronika, automatyka przemysłowa, elektryka, logistyka i energetyka.

List gratulacyjny