Wielka Gala 26. Edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

W dniu 24.11.2023 podczas Wielkiej Gali 26. Edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr odebrało ogólnopolski certyfikat wiarygodności gospodarczej Fair Play.

Fair Play jest programem afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym nieprzerwanie od 1997 r. Przez ten czas certyfikat Fair Play stał się rozpoznawalnym znakiem jakości wielu firm z całej Polski.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play ma na celu:

  • wspomaganie i kształtowanie wysokiej jakości biznesu w Polsce,
  • promowanie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • pomoc przedsiębiorcom w określeniu obszarów wymagających zmian,
  • promowanie silnej i trwałej współpracy wśród firm,
  • wskazywanie sposobów na doskonalenie wewnętrznej organizacji pracy,
  • wspieranie działań w zakresie dbałości o środowisko naturalne,
  • edukowanie i docenianie firm, którym zależy na dobrych wartościach, działaniu zgodnie z przyjętymi zasadami i uczciwości w biznesie.

W bieżącym roku, jak wynika z informacji przekazanej przez Organizatorów, aplikacje do programu złożyło 193 firmy, a Kapituła, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych audytów, przyznała 172 certyfikaty.

Żeby otrzymać certyfikat należy dobrowolnie zgłosić akces do Programu i poddać się zewnętrznej weryfikacji prowadzonej przez audytorów Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Audyt obejmuje zarówno kontrolę dokumentów, jak również wizytę w przedsiębiorstwie, kontrolę zgodności działań ze złożonymi we wniosku deklaracjami oraz wywiady z pracownikami firmy.

Razem z MCKK na podium stanęła tylko jeszcze jedna firma z Dolnego Śląska. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nasze wysiłki prowadzenia przedsiębiorstwa wg najwyższych standardów i ambicja sprostania potrzebom naszych Klientów zostały dostrzeżone i nagrodzone.

Jesteśmy laureatem Programu Fair Play  – to cieszy, ale również zobowiązuje. Mamy ten certyfikat dla naszych Klientów i Kontrahentów – będzie nas zagrzewał do stałego podnoszenia standardów działania. Zgodnie z wymogami szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas.

Galeria zdjęć – Wielka Gala
Przedsiębiorstwo Fair Play 2023