Pracownia symulatorów spawania

Dzisiaj, 12 grudnia odebraliśmy długo wyczekiwane cztery symulatory spawania firmy Soldamatic IE, dostarczonych przez BICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o. Urządzenia zasilą pracownie specjalistyczne w ramach tworzonego w MCKK BCU Górnictwa Rud 4.0. Są to jedyne urządzenia na rynku wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.  Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości pozwala na interakcję z prawdziwymi elementami spawalniczymi w celu zwiększenia realizmu prowadzonych zajęć oraz realizację wyjątkowo efektywnych ćwiczeń w ramach praktycznej nauki spawania.

Symulatory nie zastąpią oczywiście nauki w rzeczywistych warunkach, z wykorzystaniem spawarek i próbek spawalniczych. Pozwolą one jednak podnieść jakość kształcenia, a nadto analizować ewentualne błędy popełniane w trakcie wykonywania spawu. A wiadomo, jak ważna jest nauka na własnych błędach.

Zastosowanie symulatorów to też idealne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie szkolenia przyjaznego dla środowiska. Niewielkie odpady materiałowe i zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez brak zużycia gazów osłonowych, elektrod spawalniczych i próbek złączy, brak dymów spawalniczych oraz mniejszy pobór energii w porównaniu z rzeczywistymi urządzeniami spawalniczymi.

W ramach odbioru nowego sprzętu wykładowcy i instruktorzy MCKK zostali przeszkoleni z zakresu używania symulatorów w procesie dydaktycznym. W spotkaniu uczestniczyli także inżynierowie spawalnicy z KGHM oraz innych firm związanych z górnictwem.

Już w nadchodzącym 2024 roku planujemy pierwsze szkolenia z wykorzystaniem nowo zakupionych symulatorów. Zaprosimy na nie uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, a także pracowników branży górniczej.