Uśmiech do 8-klasistów

Trzymamy kciuki za egzamin 8-klasisty.

Wszystkim zdającym życzymy spokoju i koncentracji na egzaminie, zadań ani za trudnych, ani za łatwych oraz satysfakcji z uzyskanych wyników.

Wszystkim życzymy by ten sprawdzian poszedł im śpiewająco!

Życzymy też, abyście potem wybrali szkołę ponadpodstawową, w której będziecie mogli spełnić swoje aspiracje. Każdy wg swoich talentów i marzeń.

My zachęcamy do wyboru Zespołu Szkół MCKK.

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW KLAS 8 do ZS MCKK!

Bezpłatne szkoły dla młodzieży kształcące dla przemysłu w zawodach:

 • Przeróbkarz
 • Elektryk
 • Górnik
 • Technik Elektryk
 • Technik Górnik

W trakcie nauki w Szkole duży nacisk kładziemy na kształcenie praktyczne, które jest zgodne z potrzebami pracodawców.

Klasy patronackie KGHM oraz Tauron.

Ponadto w trakcie nauki, uczniowie wyższych klas odbywają nieodpłatnie specjalistyczne szkolenia zawodowe, które dają dodatkowe kwalifikacje, a zatem lepszy start na rynku pracy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7B w Lubinie. Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach pracy oraz na Poligonie Szkoleniowym MCKK, gdzie dla potrzeb szkolenia przygotowaliśmy:

 • park maszyn górniczych,
 • symulacyjny przodek górniczy do nauki kotwienia i wiercenia samojezdnymi maszynami wiercąco-kotwiącymi,
 • dwa symulacyjne przodki do nauki ładowania samojezdnymi ładowarkami górniczymi,
 • wysyp rozładowczy urobku samojezdnymi wozami odstawczymi,
 • układ dróg i skrzyżowań ukształtowanych na wzór wyrobisk podziemnych (plac manewrowy oznakowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ruchu Maszyn Górniczych,
 •  stanowisko pokazowego gaszenia pożaru maszyny górniczej stałą instalacją gaśniczą,
 • urządzenia i punktów obsługowo-konserwacyjnych maszyn.

Terminarz rekrutacji:

 • Składanie wniosków – 15.05-19.06.2023 r. (do godz. 15.00).
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – 23.06-10.07.2023 r. (do godz. 15.00).
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły – 18.07.2023 r.
 • Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badania lekarskie – 15.05-21.07.2023 r.
 • Złożenie oryginałów wymaganych dokumentów – 19-28.07.2023 r.
 • Ogłoszenie list przyjętych – 31.07.2023 r. do godz. 12.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym bierzemy pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • fizyka.

Więcej informacji: https://www.szkoly.mckk.pl/mlodziez/dla-kandydatow/

Zachęcamy do kontaktu:
Zespół Szkół MCKK Lubin, ul. Osiedlowa 7B
tel. 887 380 073, 607 784 654
zsz@mckk.com.pl