Konferencja prasowa z Minister Marzeną Machałek w sprawie BCU

W dniu 3 października 2023r Poligon Szkoleniowy MCKK odwiedziła Pani Minister Marzena Machałek. Tematem wizyty była realizacji projektu budowy BCU Górnictwa Rud 4.0

W spotkaniu uczestniczyli także Marek Makuch – Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim KGHM, Joanna Sikorska – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w KGHM Polska Miedź S.A, Lucyna Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK oraz dziennikarze lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Konferencja

Głównym celem wizyty Pani Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek było odwiedzenie powstającego przy MCKK Branżowego Centrum Umiejętności, które ma być oddane do użytku wraz z początkiem 2024 roku oraz poznanie zaplecza dydaktycznego,  jakim dysponuje MCKK i Zespół Szkół MCKK, które od lat kształcą kadry dla Polskiej Miedzi.

BCU, to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Każde z powstających BCU, a ma ich powstać w Polsce docelowo 120, będzie się specjalizowało w innej dziedzinie gospodarki, m.in. w automatyce, robotyce, mechatronice, motoryzacji, ale także w hotelarstwie czy opiece społecznej. BCU mają również pełnić funkcje promocyjne i innowacyjne, ich istotnym zadaniem jest integracja edukacji z biznesem.

Pani Minister omówiła powody, dla których wprowadzono do polskiego systemu oświaty nowe jednostki jakimi będą branżowe centra umiejętności. Wskazała na konieczność zapewnienia przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocji szkolnictwa zawodowego. BCU ma być kolejnym krokiem dla wzmocnienia reformy kształcenia zawodowego wdrażanej od 2019 roku. Wg słów Pani Minister powstające w MCKK BCU Górnictwa Rud 4.0 ma szansę, ze względu na poziom zaawansowania prac, być pierwszą tego typu placówką jeśli nie w Polsce to na pewno na Dolnym Śląsku.

Pan Dyrektor Marek Makuch zwrócił uwagę na istotność ze względu na potrzeby pracodawców  wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego przez władze państwa. Pozytywnie ocenił efekty prowadzonej od 2019r. reformy kształcenia zawodowego i wyraził nadzieję, że powstające BCU Górnictwa Rud 4.0 przyniesie kolejne korzyści w zakresie dostosowywania umiejętności pracowników do wymogów nowoczesnego przemysłu.

Głos zabrała również Pani Dyrektor Lucyna Kubis, która w powstających BCU widzi szansę na szybką aktualizację wiedzy uczniów i nauczycieli oraz możliwość zwinnego dostosowywania się kształcenia zawodowego do zmieniających się warunków i wymagań na stanowiskach pracy.

Projekt BCU Górnictwa Rud 4.0 realizowany jest przy Zespole Szkół MCKK przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w partnerstwie z Górniczą Izbą Przemysłowo Handlowa, KGHM Polska Miedź S.A oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Projekt jest finansowany z KPO i prowadzony pod nadzorem MEiN. Umowa na realizację Projektu została podpisana na przełomie czerwca i lipca br.

BCU Górnictwa Rud 4.0, które powstaje w Lubinie, jest realizowane dla dziedziny górnictwo podziemne i przeróbka rud metali oraz surowców mineralnych w branży górniczo-wiertniczej. Obecnie trwają prace związane z budową siedziby BCU Górnictwa Rud 4.0 na terenie Poligonu Szkoleniowego MCKK. Partnerem branżowym przedsięwzięcia jest KGHM Polska Miedź S.A., główny pracodawca regionu, który od początków swojego istnienia angażuje się między innymi we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy pozyskiwania nowych pracowników. Od roku 2018 r. współpracy tej nadano ramy w postaci programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

W ramach projektu powstanie budynek o powierzchni ponad 1000 m2, w którym znajdą się nowoczesne pracownie dydaktyczne: warsztat naprawy SMG (samojezdnych maszyn górniczych), stanowisko obsługi taśmociągu z przesypem i pulpitem sterującym, pracownia symulatorów spawania, pracownia automatyki górniczej, pracownia ratownictwa i pierwszej pomocy, stanowisko nauki prac na wysokości oraz pracownie informatyczne i ośrodek egzaminacyjny OKE.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szeregu szkoleń branżowych dla uczniów, nauczycieli, a także osób dorosłych związanych z górnictwem rud, konferencji i seminariów, szkoleń e-learningowych, targi zawodoznawcze i konkursy przedmiotowe.

Spotkanie w Lubinie, które odbyło się w dniu 03.10.2023, było okazją do rozmowy partnerów przedsięwzięcia BCU Górnictwo Rud 4.0 oraz zapoznania z zaawansowaniem prowadzonych prac na terenie Poligonu szkoleniowego MCKK. Zaprezentowano także istniejące już zaplecze do prowadzenia zajęć górniczych, w tym m.in. symulatory SMG, szkolenia VR, wyrobisko górnicze, pracownia hydrauliki siłowej i pneumatyki, spawalnia oraz place manewrowe maszyn górniczych i budowlanych.

Spotkanie zorganizował zespół pracowników KGHM i MCKK w składzie pan Marek Wachnik oraz pani Patrycja Rot z Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy KGHM, Iwona Optołowicz – koordynator ds. BCU w MCKK oraz Waldemar Poczynek, jako gospodarz miejsca – Poligonu szkoleniowego MCKK. Bardzo im dziękujemy za świetną organizację spotkania.