Kompetentni w branży

Dzisiaj w obecności Minister Marzeny Machałek, Dyrektor Zespołu Szkół MCKK Lucyna Kubis oraz Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim KGHM Marek Makuch podpisali porozumienie o współpracy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Zespołu Szkół MCKK w ramach programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

Kompetentni w branży

W uroczystości podpisania uczestniczyło 10 szkół z naszego regionu, będących beneficjentami programu.

Program Kompetentni w branży pozwala na bliskie powiązanie edukacji zawodowej z potrzebami największego pracodawcy naszego regionu, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt jest realizowany z sukcesami od 5 lat.