Zarząd

Bogusław Szyszka
Prezes Zarządu

Związany z MCKK od początku istnienia Spółki. Początkowo jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie Dyrektor Zarządzający, a od 2018 roku – Prezes Zarządu Spółki.

Zawodowo przez wiele lat związany z KGHM Polska Miedź S.A. m.in. jako Dyrektor Generalny Biura Zarządu KGHM, Dyrektor ds. pracowniczych, Dyrektor ds. produkcji. Pełnił również funkcje dyrektora organizacyjnego i pracowniczego w Grupie Impel S.A.

Absolwent Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania kadrami oraz zarządzania finansami.

Monika Gazda
Wiceprezes Zarządu

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem pracy w usługach edukacyjnych, od 1994 r. związana z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Autor wielu programów szkoleniowych i rozwojowych, a także organizator różnych form edukacji dorosłych i młodzieży (szkolnych i pozaszkolnych), trener biznesu oraz mentor.

Brała udział w pracach nad nową podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (2018-2019) w zakresie zawodów górniczych.

Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Zdała egzamin KPRM na członków organów nadzorczych potwierdzający biegłość w zakresie prawa gospodarczego, finansów i zarządzania. Ukończyła wiele szkoleń i studiów z zakresu komunikacji, dydaktyki, systemów edukacji i innych.