Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2

Konkursowy projekt „Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 360 tysięcy złotych.

Szkoła zawodowców MCKK - edycja 2

W ramach projektu uczniowie skorzystali z płatnych staży i praktyk zawodowych, nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, natomiast szkoła została wyposażona w nowe stanowiska praktycznej nauki zawodu.

Celem projektu 10.4.2 jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt „Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” składał się z następujących zadań:

 1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży.
  Zadanie realizowane w okresie: 10.2020 – 08.2022
 1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
 1. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych.
  W ramach zadania zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do międzyszkolnych pracowni w zakresie:
  • wirtualnej rzeczywistości (VR) – stanowisko pracy osadzone w wirtualnej kopalni stwarza możliwość odzwierciedlenia potencjalnych sytuacji niebezpiecznych lub zagrożeń i wytrenowania bezpiecznych zachowań,
  • szkoleniowego wyrobiska górniczego – w stanowisko obsługi i naprawy przenośnika taśmowego,
  • szkolnej pracowni elektrotechniki w stanowiska do badania środków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie prawidłowej eksploatacji elektrycznych maszyn i urządzeń górniczych,
  • pracowni miernictwa górniczego.

Okres realizacji projektu 2020-09-01 – 2022-08-30