Rozwój kluczowych kwalifikacji pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt „Rozwój kluczowych kwalifikacji pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”

Numer projektu: SPORZL/2.3a/3/02/0020

Realizowany przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., Dolnośląską Szkołę Bankową Sp. z o.o. oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Legnica.

Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 schemat a pt. “Rozwój kluczowych kwalifikacji pracowników KGHM Polska Miedź S. A.

Projekt miał na celu przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w celu poprawy konkurencyjności KGHM. W trakcie trwania projektu przeszkoliliśmy aż 3261 uczestników. Szkolenia podzielone były na szkolenia zawodowe (w tym operatorskie, spawalnicze i górnicze) oraz miękkie. Projekt realizowany był w Partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym o/Legnica oraz Dolnośląską Szkołą Bankową w Lubinie. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr było liderem projektu.

Czas trwania projektu: od 02.10.2006 do 30.06.2008
Wartość projektu: 5 765 294,36  zł