Rozwiązania poligraficzne typu CTP w firmie MCKK Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Rozwiązania poligraficzne typu CTP w firmie MCKK Sp. z o. o.”

Numer projektu: SPOWKP/2.3/4/02/2371

Projekt inwestycyjny zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3 pt. „Rozwiązania poligraficzne typu CTP w firmie MCKK Sp. z o.o.”. Inwestycja miała na celu zwiększenie konkurencyjności MCKK sp. z o.o. na rynku usług poligraficznych. Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego obecnie posiadamy doświadczoną kadrę, która nabyła umiejętność prawidłowej oraz sprawnej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE. Projekt nie był realizowany w partnerstwie. Ponadto inwestycja była wynikiem projakościowej polityki firmy MCKK i pośrednio stanowiła kontynuację działań podjętych w ramach projektu pt. „Doskonalenie i recertyfikacja systemu doskonalenia jakością” z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.1. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami i zakończyła się sukcesem.

Czas trwania projektu: od 01.09.2006 do 30.11.2006
Wartość projektu: 328 414,24 zł

Nasza firma uzyskała dofinansowanie na zakup nowej maszyny poligraficznej.

Dzięki temu:

  • Stworzyliśmy nowe miejsca pracy.
  • Obniżyliśmy koszty produkcji na usługi poligraficzne.
  • Rozszerzyliśmy naszą ofertę poligraficzną o nową usługę.

UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.