Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych i Operatorskich w Lubinie

Projekt inwestycyjny

Projekt Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych  i Operatorskich w Lubinie” – budowa i wyposażenie budynku szkoleniowo – instruktażowego

22 kwietnia 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych i Operatorskich w Lubinie” – budowa i wyposażenie budynku szkoleniowo-instruktażowego. Projekt realizowany był w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (edukacja), Działanie 7.2 rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Celem głównym stworzonego przez nas projektu było podniesienie jakości i efektywności świadczonych przez MCKK Sp. z o.o. usług edukacyjnych, poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej służącej praktycznemu kształceniu ustawicznemu w regionie. Realizacja projektu umożliwia kształcenie dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy, co wpływa na rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 511 193,10 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA (50%): 1 180 084,65 zł
ZAKOŃCZENIE RZECZOWE: 31.05.2010
ZAKOŃCZENIE FINANSOWE: 30.06.2010