Nowe umiejętności zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców LGOM na rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie realizuje projekt „Nowe umiejętności zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców LGOM na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu 120 osób wzięło udział w kursach umiejętności zawodowych z zakresu:

  • kwalifikacji B.1 „Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych” wraz z uprawnieniami operatora maszyn budowlanych: operatora koparki, operatora ładowarki, operatora koparko-ładowarki.
  • kwalifikacji M.20 „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” wraz z uprawnieniami spawacza metodą elektrodą otuloną MMA (111), uprawnieniami spawacza metodą MAG (135).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 837,50 zł.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 268 953,74 zł.